სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

მსოფლიოში შექმნილი ფორსმაჟორული სიტუაციის, კორონავირუსის COVID-19 პანდემიის, გამო  IV საერთაშორისო კონფერენცია „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“, მიძღვნილი ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის დაარსების 75 წლისთავისადმი, რომელიც უნდა ჩატარებულიყო 2020 წლის 19-22 მაისს, ჩატარდება სავარაუდოდ 2020 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში.


ღონისძიების ჩატარების დაზუსტებული თარიღი გამოცხადდება მოგვიანებით.

სამუშაო აღწერები

დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები