სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
თანამშრომლები
ადმინისტრაცია
დამხმარე პერსონალი
ნინო კუბლაშვილი
მთარგმნელი ოპერატორი (არასრული)
საფინანსო სამსახური
დარეჯან აბაშიძე
ბუღალტერი (II კატეგორია)
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ჯგუფი
გიორგი ლობჟანიძე
ინჟინერ ელექტრიკოსი
ლერი ჯაგაევი
მძღოლი-კურიერი
ლატავრა კვარაცხელია
დამლაგებელი
ეთერი დავითაშვილი
დამლაგებელი
დონარა ამარიანი
დამლაგებელი
მექანიკური სახელოსნო
თენგიზ ქენქაძე
სანტექნიკოსი
ვასილ საბაშვილი
ზეინკალი-ხარატი (I კატეგორია)
ვიაჩესლავ სტაკანოვი
ზეინკალი-ხარატი (II კატეგორია)
სამეცნიერო პროექტებისა და ინფორმაციული უზრუნველყოფის ჯგუფი
მასალათმცოდნეობის განყოფილება
№ 1 ბორისა და ფხვნილოვანი კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია
დიმიტრი არუთინოვი
ტექნიკოსი
№ 4 ლითონმცოდნეობის, ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორია
№ 5 თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია
№ 6 ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორია
ზურაბ ჩუბინიშვილი
მკვლევარი სპეციალისტი (არასრული)
ანზორ ბერძენიშვილი
მკვლევარი სპეციალისტი (არასრული)
სტრუქტურული ანალიზის ჯგუფი
ევგენი ხუჭუა
მკვლევარი სპეციალისტი (არასრული)
ვახტანგ მიქაძე
უფროსი ინჟინერი (არასრული)
ჰამლეტ კაზანჯიანი
უფროსი ინჟინერი (არასრული)
საბა ჯანდიერი
ტექნიკოსი
თერმული დამუშავებისა და მექანიკური კვლევების ჯგუფი
ანალიზური ქიმიის ჯგუფი
მათემატიკური მოდელირების ჯგუფი
ელექტრონული მიკროსკოპიის ჯგუფი
მეტალურგიის განყოფილება
№ 2 ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია
№ 3 მანგანუმშემცველი და სხვა მინერალური ნედლეულის გადამუშავების ლაბორატორია
სადნობ - საჩამომსხმელო უბანი
ბათუმის კოროზიული კვლევების პოლიგონი
შტატგარეშე
ბესიკ სარალიძე
ინჟინერი
რამაზ კირკიტაძე
მკვლევარი - მთავარი სპეციალისტი (არასრული)
ანა კანანაძე
ტექნიკოსი
არტურ ჯილავიანი
მუშა
ავთანდილ ხვადაგიანი
მკვლევარი - მთავარი სპეციალისტი (არასრული)
ელიზბარ შერვაშიძე
დაცვის მუშაკი (ბათუმი)
ამირან შარაძე
დაცვის მუშაკი (ბათუმი)
კორნელი სვანიძე
ინჟინერი
თამაზ გორთამაშვილი
მკვლევარი - მთავარი სპეციალისტი (არასრული)
მირიან პოპიაშვილი
მუშა