სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Высокотемпературная металлография

UDK: 669.01/186

სპეციალიზაცია: Металлургия. металлы и сплавы

სათაური: Высокотемпературная металлография

ავტორი: Лозинский М.Г.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Машгиз

წელი: 1956

გვერდები: 302

საინვენტარო ნომერი: 15255

ფასი: 19р.85к.

Новые процессы и материалы порошковой металлургии

UDK: 621.762/48

სპეციალიზაცია: Основы порошковой металлургии.

სათაური: Новые процессы и материалы порошковой металлургии

ავტორი: Под. ред. Явербаума Л.Х.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1983

გვერდები: 359

საინვენტარო ნომერი: 28328

ფასი: 4р.

Элементарные физико-химические процессы на поверхности.

UDK: 541.124/3

სპეციალიზაცია: Теоретическая химия

სათაური: Элементарные физико-химические процессы на поверхности.

ავტორი: Жданов В.П.

ენა: Russian

ქალაქი: Новосибирск

გამომცემელი: Наука

წელი: 1988

გვერდები: 315

საინვენტარო ნომერი: 29721

ფასი: 3р.90к.

 

Кинетика разрушения

UDK: 539.4.42/1

სპეციალიზაცია: Прочность

სათაური: Кинетика разрушения

ავტორი: Микляев П.Г.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1979

გვერდები: 279

საინვენტარო ნომერი: 27459

ფასი: 1р.40к.

 

Физические свойства аморфных металлических материалов.

UDK: 54-161+54-162/1

სპეციალიზაცია: Химия. Кристаллография. Минералогия

სათაური: Физические свойства аморфных металлических материалов.

ავტორი: Золотухин И.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1986

გვერდები: 175

საინვენტარო ნომერი: 29256

ფასი: 1р.80к

 

Сушка дисперсных материалов.

UDK: 66.047.7/1

სპეციალიზაცია: Сушка

სათაური: Сушка дисперсных материалов.

ავტორი: Муштаев В.И., Ульянов В.М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Химия

წელი: 1988

გვერდები: 352

საინვენტარო ნომერი: 29757

ფასი: 1р.50к.

 

Современные фрикционные материалы.

UDK: 621.894/1

სპეციალიზაცია: Фрикционные материалы

სათაური: Современные фрикционные материалы

ავტორი: Федорченко И.М. и др.

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1975

გვერდები: 333

საინვენტარო ნომერი: 26736

ფასი: 2р.47к.

 

Термическая обработка стали при индукционном нагреве

UDK: 621.365/32

სპეციალიზაცია: Термическая обработка

სათაური: Термическая обработка стали при индукционном нагреве

ავტორი: Кидин И.Н.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургиздат

წელი: 1950

გვერდები: 315

საინვენტარო ნომერი: 6725

ფასი: 17р.

 

Подготовка металлических вторичных материалов

UDK: 669.012.22/1

სპეციალიზაცია: Металлургия. Металлы и сплавы.

სათაური: Подготовка металлических вторичных материалов

ავტორი: Шуберт Г.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1989

გვერდები: 358

საინვენტარო ნომერი: 30198

ფასი: 2р20к.

 

Фокал-диалоговый язык для мини -ЭВМ.

UDK: 681.306/3

სპეციალიზაცია: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური: Фокал-диалоговый язык для мини -ЭВМ.

ავტორი: Писаревский А.Н. и др.

ენა: Russian

ქალაქი: Ленинград

გამომცემელი: Машиностроение

წელი: 1985

გვერდები: 195

საინვენტარო ნომერი: 29174

ფასი: 65к.


უკან1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 879წინ