სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
თანამშრომლები
ადმინისტრაცია
დამხმარე პერსონალი
საფინანსო სამსახური
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ჯგუფი
გიორგი ლობჟანიძე
ინჟინერ ელექტრიკოსი
სტრუქტურული და ფიზიკო-ქიმიური თვისებების კვლევის ლაბორატორია
ევგენი ხუჭუა
მკვლევარი სპეციალისტი (არასრული)
მასალათმცოდნეობის განყოფილება
№ 1 ბორისა და ფხვნილოვანი კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია
№ 4 ლითონმცოდნეობის, ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორია
კორნელი სვანიძე
ინჟინერი
№ 5 თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია
№ 6 ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორია
ბესიკ სარალიძე
ინჟინერი
ზურაბ ჩუბინიშვილი
მკვლევარი სპეციალისტი (არასრული)
მეტალურგიის განყოფილება
№ 2 ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია
№ 3 მანგანუმშემცველი და სხვა მინერალური ნედლეულის გადამუშავების ლაბორატორია
ბათუმის კოროზიული კვლევების პოლიგონი
ამირან შარაძე
ტექნიკოსი (I კატეგორია)
შტატგარეშე
ნინო ბერიანიძე
ოფისის მენეჯერი
რამაზ კირკიტაძე
მკვლევარი - მთავარი სპეციალისტი (არასრული)
გიულნაზი რაჯაბოვა
დამლაგებელი
ავთანდილ ხვადაგიანი
მკვლევარი - მთავარი სპეციალისტი (არასრული)
თენგიზ ქენქაძე
სანტექნიკოსი