სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
სამეცნიერო მიმართულებები


  • მეტალურგია
  • მასალათმცოდნეობა
  • თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზი